.org.tr Uzantılı Alan Adı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

78 0

ORG.TR ,Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. Kuruluşlar ve oluşumlar için alt alan adıdır.

Kimler org .tr uzantılı domain kaydedebilir?

Dernek ve Vakıflar
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Dernekler için, dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfası yönetim kurulu tarafından onaylanmış hali ile,
c) vakıflar için, vakıf senedinin ilk üç sayfası ile son sayfası yönetim kurulu tarafından onaylanmış hali ile,

Kar amacı gütmeyen oluşumlar
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise “.org.tr” ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

ORG.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,
İdari Sorumlu Degişiklik formu (kaşeli imzalı),
   a) Dernek tüzüğünüzün ilk 5 sayfası (dernekler yönetim kurulu tarafından onaylı halini),
veya
   b) Vakıflar için, Vakıf senedinizin ilk beş sayfası.

Umut Yıldız

Umut Yıldız

Web Designer, PHP Developer, Anadolu Üniversitesi Web Tasarım ve Kodlama Öğrencisi

Bir cevap yazın